Privacyverklaring stofFUN


stofFUN kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan stofFUN verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

WAAROM STOFFUN DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

stofFUN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

stofFUN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

stofFUN verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

stofFUN Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stofFUN. stofFUN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

stofFUN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van stofFUN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.


VRAGEN?

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.